GGmenu

GGmenu je nadstavba pro AutoCAD, která byla vytvořena pro usnadnění projektantské práce v rámci prostředí projekční kanceláře a studia na VUT FAST. GGmenu obsahuje sadu volně dostupných nástrojů pro architektonicko-stavební profese. Nadstavba je určena pro AutoCAD řady 200x, ve verzích LT nebude fungovat.

GGmenu

Pro kreslení pomocí GGmenu je vhodné použít vždy jednu ze šablon CAD standardů (projekt Stavební výkresy) nebo výkres na této šabloně založený.